King James Version Audio
Księga Koheleta
Oryginalna nazwa księgi: Ecclesiastes

Rozdział 1
Warto odwiedzić