King James Version Audio
Księga Jozuego
Oryginalna nazwa księgi: Joshua

Warto odwiedzić