King James Version Audio
Księga Habakuka
Oryginalna nazwa księgi: Habakkuk

Rozdział 1
Warto odwiedzić