King James Version Audio
Księga Daniela
Oryginalna nazwa księgi: Daniel

Rozdział 1
Warto odwiedzić