King James Version Audio
Księga Aggeusza
Oryginalna nazwa księgi: Haggai

Rozdział 1
Warto odwiedzić