King James Version Audio
2 Księga Samuela
Oryginalna nazwa księgi: 2 Samuel

Warto odwiedzić