King James Version Audio
1 Księga Kronik
Oryginalna nazwa księgi: 1 Chronicles

Warto odwiedzić