„Każde miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, dałem wam, jakom obiecał Mojżeszowi.”

Biblia Gdańska (1632): Jozuego 1,3

Nawigacja

Young's Literal Translation
Księga: List do Kolosan 4:11

Tytuł oryginalny
Colossians
O Przekładzie
4:1
The masters! that which is righteous and equal to the servants give ye, having known that ye also have a Master in the heavens.
4:2
In the prayer continue ye, watching in it in thanksgiving;
4:3
praying at the same time also for us, that God may open to us a door for the word, to speak the secret of the Christ, because of which also I have been bound,
4:4
that I may manifest it, as it behoveth me to speak;
4:5
in wisdom walk ye toward those without, the time forestalling;
4:6
your word always in grace -- with salt being seasoned -- to know how it behoveth you to answer each one.
4:7
All the things concerning me make known to you shall Tychicus -- the beloved brother, and faithful ministrant, and fellow-servant in the Lord --
4:8
whom I did send unto you for this very thing, that he might know the things concerning you, and might comfort your hearts,
4:9
with Onesimus the faithful and beloved brother, who is of you; all things to you shall they make known that [are] here.
4:10
Salute you doth Aristarchus, my fellow-captive, and Marcus, the nephew of Barnabas, (concerning whom ye did receive commands -- if he may come unto you receive him,)
4:11
and Jesus who is called Justus, who are of the circumcision: these only [are] fellow-workers for the reign of God who did become a comfort to me.
4:12
Salute you doth Epaphras, who [is] of you, a servant of Christ, always striving for you in the prayers, that ye may stand perfect and made full in all the will of God,
4:13
for I do testify to him, that he hath much zeal for you, and those in Laodicea, and those in Hierapolis.
4:14
Salute you doth Lukas, the beloved physician, and Demas;
4:15
salute ye those in Laodicea -- brethren, and Nymphas, and the assembly in his house;
4:16
and when the epistle may be read with you, cause that also in the assembly of the Laodiceans it may be read, and the [epistle] from Laodicea that ye also may read;
4:17
and say to Archippus, `See to the ministration that thou didst receive in the Lord, that thou mayest fulfil it.`
4:18
The salutation by the hand of me, Paul; remember my bonds; the grace [is] with you. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) nie została napisana w całości przez Mojżesza. Mojżesz napisał jej większość, ale nie mógł napisać jej ostatniego (34) rozdziału ponieważ już nie żył. Większość uważa że księgę dokończył za Mojżesza Jozue.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje.
Ps 18:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić