„Bo tak, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wielu stanie się sprawiedliwymi.”

Biblia Przekład Toruński: List do Rzymian 5,19

Young's Literal Translation
Księga Rodzaju 4:26

Tytuł oryginalny
Genesis
1And the man knew Eve his wife, and she conceiveth and beareth Cain, and saith, `I have gotten a man by Jehovah;` 2and she addeth to bear his brother, even Abel. And Abel is feeding a flock, and Cain hath been servant of the ground. 3And it cometh to pass at the end of days that Cain bringeth from the fruit of the ground a present to Jehovah; 4and Abel, he hath brought, he also, from the female firstlings of his flock, even from their fat ones; and Jehovah looketh unto Abel and unto his present, 5and unto Cain and unto his present He hath not looked; and it is very displeasing to Cain, and his countenance is fallen. 6And Jehovah saith unto Cain, `Why hast thou displeasure? and why hath thy countenance fallen? 7Is there not, if thou dost well, acceptance? and if thou dost not well, at the opening a sin-offering is crouching, and unto thee its desire, and thou rulest over it.` 8And Cain saith unto Abel his brother, [`Let us go into the field;`] and it cometh to pass in their being in the field, that Cain riseth up against Abel his brother, and slayeth him. 9And Jehovah saith unto Cain, `Where [is] Abel thy brother?` and he saith, `I have not known; my brother`s keeper -- I?` 10And He saith, `What hast thou done? the voice of thy brother`s blood is crying unto Me from the ground; 11and now, cursed [art] thou from the ground, which hath opened her mouth to receive the blood of thy brother from thy hand; 12when thou tillest the ground, it doth not add to give its strength to thee -- a wanderer, even a trembling one, thou art in the earth.` 13And Cain saith unto Jehovah, `Greater is my punishment than to be borne; 14lo, Thou hast driven me to-day from off the face of the ground, and from Thy face I am hid; and I have been a wanderer, even a trembling one, in the earth, and it hath been -- every one finding me doth slay me.` 15And Jehovah saith to him, `Therefore -- of any slayer of Cain sevenfold it is required;` and Jehovah setteth to Cain a token that none finding him doth slay him. 16And Cain goeth out from before Jehovah, and dwelleth in the land, moving about east of Eden; 17and Cain knoweth his wife, and she conceiveth, and beareth Enoch; and he is building a city, and he calleth the name of the city, according to the name of his son -- Enoch. 18And born to Enoch is Irad; and Irad hath begotten Mehujael; and Mehujael hath begotten Methusael; and Methusael hath begotten Lamech. 19And Lamech taketh to himself two wives, the name of the one Adah, and the name of the second Zillah. 20And Adah beareth Jabal, he hath been father of those inhabiting tents and purchased possessions; 21and the name of his brother [is] Jubal, he hath been father of every one handling harp and organ. 22And Zillah she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron; and a sister of Tubal-Cain [is] Naamah. 23And Lamech saith to his wives: -- `Adah and Zillah, hear my voice; Wives of Lamech, give ear [to] my saying: For a man I have slain for my wound, Even a young man for my hurt; 24For sevenfold is required for Cain, And for Lamech seventy and sevenfold.` 25And Adam again knoweth his wife, and she beareth a son, and calleth his name Seth, `for God hath appointed for me another seed instead of Abel:` for Cain had slain him. 26And to Seth, to him also a son hath been born, and he calleth his name Enos; then a beginning was made of preaching in the name of Jehovah.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Rzym 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon miał aż 700 żon i 300 konkubin (I Król 11,3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
Ps 145:15-16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić