„Modliłem się - mówił - w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie.”

Biblia Tysiąclecia: Dzieje Apostolskie 11,5

Young's Literal Translation
Księga: Ewangelia Mateusza 17:7

Tytuł oryginalny
Matthew
O Przekładzie
17:1
And after six days Jesus taketh Peter, and James, and John his brother, and doth bring them up to a high mount by themselves,
17:2
and he was transfigured before them, and his face shone as the sun, and his garments did become white as the light,
17:3
and lo, appear to them did Moses and Elijah, talking together with him.
17:4
And Peter answering said to Jesus, `Sir, it is good to us to be here; if thou wilt, we may make here three booths -- for thee one, and for Moses one, and one for Elijah.`
17:5
While he is yet speaking, lo, a bright cloud overshadowed them, and lo, a voice out of the cloud, saying, `This is My Son, -- the Beloved, in whom I did delight; hear him.`
17:6
And the disciples having heard, did fall upon their face, and were exceedingly afraid,
17:7
and Jesus having come near, touched them, and said, `Rise, be not afraid,`
17:8
and having lifted up their eyes, they saw no one, except Jesus only.
17:9
And as they are coming down from the mount, Jesus charged them, saying, `Say to no one the vision, till the Son of Man out of the dead may rise.`
17:10
And his disciples questioned him, saying, `Why then do the scribes say that Elijah it behoveth to come first?`
17:11
And Jesus answering said to them, `Elijah doth indeed come first, and shall restore all things,
17:12
and I say to you -- Elijah did already come, and they did not know him, but did with him whatever they would, so also the Son of Man is about to suffer by them.`
17:13
Then understood the disciples that concerning John the Baptist he spake to them.
17:14
And when they came unto the multitude, there came to him a man, kneeling down to him,
17:15
and saying, `Sir, deal kindly with my son, for he is lunatic, and doth suffer miserably, for often he doth fall into the fire, and often into the water,
17:16
and I brought him near to thy disciples, and they were not able to heal him.`
17:17
And Jesus answering said, `O generation, unstedfast and perverse, till when shall I be with you? till when shall I bear you? bring him to me hither;`
17:18
and Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the lad was healed from that hour.
17:19
Then the disciples having come to Jesus by himself, said, `Wherefore were we not able to cast him out?`
17:20
And Jesus said to them, `Through your want of faith; for verily I say to you, if ye may have faith as a grain of mustard, ye shall say to this mount, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you,
17:21
and this kind doth not go forth except in prayer and fasting.`
17:22
And while they are living in Galilee, Jesus said to them, `The Son of Man is about to be delivered up to the hands of men,
17:23
and they shall kill him, and the third day he shall rise,` and they were exceeding sorry.
17:24
And they having come to Capernaum, those receiving the didrachms came near to Peter, and said, `Your teacher -- doth he not pay the didrachms?` He saith, `Yes.`
17:25
And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, `What thinkest thou, Simon? the kings of the earth -- from whom do they receive custom or poll-tax? from their sons or from the strangers?`
17:26
Peter saith to him, `From the strangers.` Jesus said to him, `Then are the sons free;
17:27
but, that we may not cause them to stumble, having gone to the sea, cast a hook, and the fish that hath come up first take thou up, and having opened its mouth, thou shalt find a stater, that having taken, give to them for me and thee.`

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to Nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.
V Mojż 20:1

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia wymienia aż 14 mężczyzna o imieniu Jonatan.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić