„Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki;”

Biblia Warszawska: Drugi list św. Pawła do Koryntian 12,20

Young's Literal Translation
Księga: Ewangelia Mateusza 1:1

Tytuł oryginalny
Matthew
1A roll of the birth of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. 2Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judah and his brethren, 3and Judah begat Pharez and Zarah of Tamar, and Pharez begat Hezron, and Hezron begat Ram, 4and Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon, 5and Salmon begat Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse, 6and Jesse begat David the king. And David the king begat Solomon, of her [who had been] Uriah`s, 7and Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat Abijah, and Abijah begat Asa, 8and Asa begat Jehoshaphat, and Jehoshaphat begat Joram, and Joram begat Uzziah, 9and Uzziah begat Jotham, and Jotham begat Ahaz, and Ahaz begat Hezekiah, 10and Hezekiah begat Manasseh, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josiah, 11and Josiah begat Jeconiah and his brethren, at the Babylonian removal. 12And after the Babylonian removal, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel, 13and Zerubbabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim, and Eliakim begat Azor, 14and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud, 15and Eliud begat Eleazar, and Eleazar begat Matthan, and Matthan begat Jacob, 16and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was begotten Jesus, who is named Christ. 17All the generations, therefore, from Abraham unto David [are] fourteen generations, and from David unto the Babylonian removal fourteen generations, and from the Babylonian removal unto the Christ, fourteen generations. 18And of Jesus Christ, the birth was thus: For his mother Mary having been betrothed to Joseph, before their coming together she was found to have conceived from the Holy Spirit, 19and Joseph her husband being righteous, and not willing to make her an example, did wish privately to send her away. 20And on his thinking of these things, lo, a messenger of the Lord in a dream appeared to him, saying, `Joseph, son of David, thou mayest not fear to receive Mary thy wife, for that which in her was begotten [is] of the Holy Spirit, 21and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.` 22And all this hath come to pass, that it may be fulfilled that was spoken by the Lord through the prophet, saying, 23`Lo, the virgin shall conceive, and she shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel,` which is, being interpreted `With us [he is] God.` 24And Joseph, having risen from the sleep, did as the messenger of the Lord directed him, and received his wife, 25and did not know her till she brought forth her son -- the first-born, and he called his name Jesus.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Demas, przyjaciel Apostoła Pawła i bliski współpracownik w Chrystusie (Kol 4:14, Filem 1:24) opuścił Pawła tuż przed jego męczeńską śmiercią "umiłowawszy świat doczesny". Odszedł do Tesaloniki (II Tym 4:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Ps 91:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić