„A tak dał mu kapłan chleby poświęcone; albowiem nie było tam chleba, tylko chleby pokładne, które były odjęte od obliczności Pańskiej, aby położono chleby ciepłe onegoż dnia, którego one odjęte były.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Samuelowa 21,6

Nawigacja

Young's Literal Translation
Księga: 2 List do Tymoteusza 3:8

Tytuł oryginalny
2 Timothy
O Przekładzie
3:1
And this know thou, that in the last days there shall come perilous times,
3:2
for men shall be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, evil-speakers, to parents disobedient, unthankful, unkind,
3:3
without natural affection, implacable, false accusers, incontinent, fierce, not lovers of those who are good,
3:4
traitors, heady, lofty, lovers of pleasure more than lovers of God,
3:5
having a form of piety, and its power having denied; and from these be turning away,
3:6
for of these there are those coming into the houses and leading captive the silly women, laden with sins, led away with desires manifold,
3:7
always learning, and never to a knowledge of truth able to come,
3:8
and, even as Jannes and Jambres stood against Moses, so also these do stand against the truth, men corrupted in mind, disapproved concerning the faith;
3:9
but they shall not advance any further, for their folly shall be manifest to all, as theirs also did become.
3:10
And thou -- thou hast followed after my teaching, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, endurance,
3:11
the persecutions, the afflictions, that befel me in Antioch, in Iconium, in Lystra; what persecutions I endured, and out of all the Lord did deliver me,
3:12
and all also who will to live piously in Christ Jesus shall be persecuted,
3:13
and evil men and impostors shall advance to the worse, leading astray and being led astray.
3:14
And thou -- be remaining in the things which thou didst learn and wast entrusted with, having known from whom thou didst learn,
3:15
and because from a babe the Holy Writings thou hast known, which are able to make thee wise -- to salvation, through faith that [is] in Christ Jesus;
3:16
every Writing [is] God-breathed, and profitable for teaching, for conviction, for setting aright, for instruction that [is] in righteousness,
3:17
that the man of God may be fitted -- for every good work having been completed.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
I Jan 4:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham miał także innych synów ze swoimi konkubinami (I Mojż 25:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.
Łuk 10:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić