„Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,6

Young's Literal Translation
Księga: 1 Księga Kronik 7:36

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
O Przekładzie
7:1
And sons of Issachar; Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.
7:2
And sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of the house of their fathers, [even] of Tola, mighty of valour in their generations: their number in the days of David [is] twenty and two thousand and six hundred.
7:3
And sons of Uzzi: Izrahiah; and sons of Izrahiah: Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, Hamishah -- all of them heads.
7:4
And beside them, by their generations, of the house of their fathers, [are] troops of the host of battle, thirty and six thousand, for they multiplied wives and sons;
7:5
and their brethren of all the families of Issachar [are] mighty of valour, eighty and seven thousand, all have their genealogy.
7:6
Of Benjamin: Bela, and Becher, and Jediael, three.
7:7
And sons of Bela: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of a house of fathers, mighty of valour, with their genealogy, twenty and two thousand, and thirty and four.
7:8
And sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezar, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abijah, and Anathoth, and Alameth. All these [are] sons of Becher,
7:9
with their genealogy, after their generations, heads of a house of their fathers, mighty of valour, twenty thousand and two hundred.
7:10
And sons of Jediael: Bilhan; and sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.
7:11
All these [are] sons of Jediael, even heads of the fathers, mighty in valour, seventeen thousand and two hundred going out to the host for battle.
7:12
And Shuppim and Huppim [are] sons of Ir; Hushim son of Aher.
7:13
Sons of Naphtali: Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, sons of Bilhah.
7:14
Sons of Manasseh: Ashriel, whom Jaladah his Aramaean concubine bare, with Machir father of Gilead.
7:15
And Machir took wives for Huppim and for Shuppim, and the name of the one [is] Maachah, and the name of the second Zelophehad, and Zelophehad hath daughters.
7:16
And Maachah wife of Machir beareth a son and calleth his name Peresh, and the name of his brother [is] Sheresh, and his sons [are] Ulam and Rakem.
7:17
And son of Ulam: Bedan. These [are] sons of Gilead son of Machir, son of Manasseh.
7:18
And his sister Hammolecheth bare Ishhod, and Abiezer, and Mahalah.
7:19
And the sons of Shemida are Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.
7:20
And sons of Ephraim: Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son,
7:21
and Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead; and slain them have men of Gath who are born in the land, because they came down to take their cattle.
7:22
And Ephraim their father mourneth many days, and his brethren come in to comfort him,
7:23
and he goeth in unto his wife, and she conceiveth and beareth a son, and he calleth his name Beriah, because in evil had been his house, --
7:24
and his daughter [is] Sherah, and she buildeth Beth-Horon, the lower and the upper, and Uzzen-Sherah --
7:25
and Rephah [is] his son, and Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,
7:26
Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,
7:27
Non his son, Jehoshua his son.
7:28
And their possession and their dwellings [are] Beth-El and its small towns, and to the east Naaran, and to the west Gezer and its small towns, and Shechem and its small towns, unto Gaza and its small towns;
7:29
and by the parts of the sons of Manasseh, Beth-Shean and its small towns, Taanach and its small towns, Megiddo and its small towns, Dor and its small towns; in these dwelt the sons of Joseph son of Israel.
7:30
Son of Asher: Imnah, and Ishve, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.
7:31
And sons of Beriah: Heber, and Malchiel -- he [is] father of Birzavith.
7:32
And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.
7:33
And sons of Japhlet: Pasach, and Bimhal, and Ashvath; these [are] sons of Japhlet.
7:34
and sons of Shamer: Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.
7:35
And son of Helem his brother: Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.
7:36
Sons of Zophah: Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,
7:37
Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
7:38
And sons of Jether: Jephunneh, and Pispah, and Ara.
7:39
And sons of Ulla: Arah, and Hanniel, and Rezia.
7:40
All these [are] sons of Asher, heads of the house of the fathers, chosen ones, mighty in valour, heads of the princes, with their genealogy, for the host, for battle, their number [is] twenty and six thousand men.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii nie znajdziemy żadnej wzmianki o tym aby kobieta i mężczyzna tańczyli razem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić