„A po śmierci Abrahamowej błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego, a Izaak mieszkał u studni Żywiącego i Widzącego mię.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Mojżeszowa 25,11

World English Bible
Księga: Przypowieści 1:1

Tytuł oryginalny
Proverbs
1:1
The proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel:
1:2
To know wisdom and instruction; To discern the words of understanding;
1:3
To receive instruction in wise dealing, In righteousness, justice, and equity;
1:4
To give prudence to the simple, Knowledge and discretion to the young man:
1:5
That the wise man may hear, and increase in learning; That the man of understanding may attain to sound counsel:
1:6
To understand a proverb, and parables, The words and riddles of the wise.
1:7
The fear of Yahweh is the beginning of knowledge; But the foolish despise wisdom and instruction.
1:8
My son, listen to your father's instruction, And don't forsake your mother's teaching:
1:9
For they will be a garland to grace your head, And chains around your neck.
1:10
My son, if sinners entice you, don't consent.
1:11
If they say, "Come with us, Let's lay in wait for blood; Let's lurk secretly for the innocent without cause;
1:12
Let's swallow them up alive like Sheol, And whole, like those who go down into the pit.
1:13
We`ll find all valuable wealth. We`ll fill our houses with spoil.
1:14
You shall cast your lot among us. We`ll all have one purse."
1:15
My son, don't walk in the way with them. Keep your foot from their path,
1:16
For their feet run to evil. They hurry to shed blood.
1:17
For in vain is the net spread in the sight of any bird:
1:18
These lay wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives.
1:19
So are the ways of everyone who is greedy of gain. It takes away the life of its owners.
1:20
Wisdom calls aloud in the street. She utters her voice in the public squares.
1:21
She calls at the head of noisy places. At the entrance of the city gates, she utters her words:
1:22
"How long, you simple ones, will you love simplicity? How long will mockers delight themselves in mockery, And fools hate knowledge?
1:23
Turn at my reproof. Behold, I will pour out my spirit on you. I will make known my words to you.
1:24
Because I have called, and you have refused; I have stretched out my hand, and no one has paid attention;
1:25
But you have ignored all my counsel, And wanted none of my reproof;
1:26
I also will laugh at your disaster. I will mock when calamity overtakes you;
1:27
When calamity overtakes you like a storm, When your disaster comes on like a whirlwind; When distress and anguish come on you.
1:28
Then will they call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me;
1:29
Because they hated knowledge, And didn't choose the fear of Yahweh.
1:30
They wanted none of my counsel. They despised all my reproof.
1:31
Therefore they will eat of the fruit of their own way, And be filled with their own schemes.
1:32
For the backsliding of the simple will kill them. The careless ease of fools will destroy them.
1:33
But whoever listens to me will dwell securely, And will be at ease, without fear of harm."

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł wymienia Hiszpanię w Liście do Rzymian 15:24 i Liście do Rzymian 15:28. Jest to jedyna wzmianka dotycząca Hiszpanii w całej Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe.
Ps 37:3-6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić