„Także naczelnicy rodów lewickich podeszli do Elazara, kapłana, do Jezusa, syna Nuna, oraz do naczelników rodów pokoleń synów Israela,”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jezusa, syna Nuna 21,1

Nawigacja

World English Bible
Księga: List do Rzymian 13:1

Tytuł oryginalny
Romans
13:1
Let every soul be in subjection to the higher authorities, for there is no authority except from God, and those who be are ordained by God.
13:2
Therefore he who resists the authority, withstands the ordinance of God; and those who withstand will receive to themselves judgment.
13:3
For rulers are not a terror to the good work, but to the evil. Do you desire to have no fear of the authority? Do that which is good, and you will have praise from the same,
13:4
for he is a servant of God to you for good. But if you do that which is evil, be afraid, for he doesn't bear the sword in vain; for he is a minister of God, an avenger for wrath to him who does evil.
13:5
Therefore you need to be in subjection, not only because of the wrath, but also for conscience` sake.
13:6
For this reason you also pay taxes, for they are ministers of God's service, attending continually on this very thing.
13:7
Give therefore to everyone what you owe: taxes to whom taxes are due; customs to whom customs; respect to whom respect; honor to whom honor.
13:8
Owe no one anything, except to love one another; for he who loves his neighbor has fulfilled the law.
13:9
For the commandments, "You shall not commit adultery," "You shall not murder," "You shall not steal," "You shall not give false testimony," "You shall not covet," and whatever other commandments there are, are all summed up in this saying, namely, "You shall love your neighbor as yourself."
13:10
Love doesn't harm his neighbor. Love therefore is the fulfillment of the law.
13:11
This, knowing the time, that it is already time for you to awake out of sleep, for salvation is now nearer to us than when we first believed.
13:12
The night is far gone, and the day is near. Let's therefore throw off the works of darkness, and let's put on the armor of light.
13:13
Let us walk properly, as in the day; not in reveling and drunkenness, not in sexual promiscuity and lustful acts, and not in strife and jealousy.
13:14
But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, for its lusts.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
II Tym 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy apostoł Filip spotkał Etiopskiego eunucha, ten czytał na głos Księgę Izajasza (Dz 8:30). Zaraz po tym w niekrótkim czasie ów Enunuch narodził się na nowo (Dz 8:34-39).
Filip i Eunuch

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich.
Ps 145:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić