„Dlatego i ja, nie mogąc się więcej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was snadź nie skusił ten, co kusi, a żeby nie stała się daremna praca nasza.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tesaloniczan 3,5

World English Bible
Księga Rodzaju 6:13

Tytuł oryginalny
Genesis
1It happened, when men began to multiply on the surface of the ground, and daughters were born to them, 2that God's sons saw that men's daughters were beautiful, and they took for themselves wives of all that they chose. 3Yahweh said, "My spirit will not strive with man forever, because he also is flesh; yet will his days be one hundred twenty years." 4The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when God's sons came to men's daughters. They bore children to them: the same were the mighty men who were of old, men of renown. 5Yahweh saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. 6Yahweh was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him in his heart. 7Yahweh said, "I will destroy man whom I have created from the surface of the ground; man, along with animals, creeping things, and birds of the sky; for I am sorry that I have made them." 8But Noah found favor in Yahweh's eyes. 9This is the history of the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. Noah walked with God. 10Noah became the father of three sons: Shem, Ham, and Japheth. 11The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. 12God saw the earth, and saw that it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. 13God said to Noah, "The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. 14Make an ark of gopher wood. You shall make rooms in the ark, and shall seal it inside and outside with pitch. 15This is how you shall make it. The length of the ark will be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. 16You shall make a roof in the ark, and to a cubit shall you finish it upward. You shall set the door of the ark in the side of it. You shall make it with lower, second, and third levels. 17I, even, I do bring the flood of waters on this earth, to destroy all flesh having the breath of life from under the sky. Everything that is in the earth will die. 18But I will establish my covenant with you. You shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons` wives with you. 19Of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female. 20Of the birds after their kind, of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort shall come to you, to keep them alive. 21Take with you of all food that is eaten, and gather it to you; and it will be for food for you, and for them. 22Thus Noah did. According to all that God commanded him, so he did.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Aaron był starszy o 3 lata od swojego brata Mojżesza (II Mojż 7:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
Jan 14:2-3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić