„Ale świadczy nam także Duch Święty; bo według tego zapowiedział:”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 10,15

World English Bible
Księga Rodzaju 4:10

Tytuł oryginalny
Genesis
1The man knew Eve his wife. She conceived, and gave birth to Cain, and said, "I have gotten a man with Yahweh's help." 2Again she gave birth, to Cain's brother Abel. Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. 3As time passed, it happened that Cain brought an offering to Yahweh from the fruit of the ground. 4Abel also brought some of the firstborn of his flock and of the fat of it. Yahweh respected Abel and his offering, 5but he didn't respect Cain and his offering. Cain was very angry, and the expression on his face fell. 6Yahweh said to Cain, "Why are you angry? Why has the expression of your face fallen? 7If you do well, will it not be lifted up? If you don't do well, sin crouches at the door. Its desire is for you, but you are to rule over it." 8Cain said to Abel, his brother, "Let's go into the field." It happened, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. 9Yahweh said to Cain, "Where is Abel, your brother?" He said, "I don't know. Am I my brother's keeper?" 10Yahweh said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries to me from the ground. 11Now you are cursed because of the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. 12From now on, when you till the ground, it won't yield its strength to you. You shall be a fugitive and a wanderer in the earth." 13Cain said to Yahweh, "My punishment is greater than I can bear. 14Behold, you have driven me out this day from the surface of the ground. I will be hidden from your face, and I will be a fugitive and a wanderer in the earth. It will happen that whoever finds me will kill me." 15Yahweh said to him, "Therefore whoever slays Cain, vengeance will be taken on him sevenfold." Yahweh appointed a sign for Cain, lest any finding him should strike him. 16Cain went out from Yahweh's presence, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. 17Cain knew his wife. She conceived, and gave birth to Enoch. He built a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch. 18To Enoch was born Irad. Irad became the father of Mehujael. Mehujael became the father of Methushael. Methushael became the father of Lamech. 19Lamech took two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. 20Adah gave birth to Jabal, who was the father of those who dwell in tents and have cattle. 21His brother's name was Jubal, who was the father of all who handle the harp and pipe. 22Zillah also gave birth to Tubal-Cain, the forger of every cutting instrument of brass and iron. Tubal-Cain's sister was Naamah. 23Lamech said to his wives, "Adah and Zillah, Hear my voice, You wives of Lamech, listen to my speech, For I have slain a man for wounding me, A young man for bruising me. 24If Cain will be avenged seven times, Truly Lamech seventy-seven times. 25Adam knew his wife again. She gave birth to a son, and named him Seth. For, she said, "God has appointed me another child instead of Abel, for Cain killed him." 26There was also born a son to Seth, and he named him Enosh. Then men began to call on Yahweh's name.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.
Joz 10:8

W Chrystusie

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
II Kor 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas okresu w którym jednocześnie panowali Uzzjasz nad Judeą i Jeroboam II nad Izraelem, miało miejsce bardzo niszczące trzęsienie ziemi (Am 1:1 - Zobacz także: Zach 14:5). To trzęsienie ziemi zostało także potwierdzone przez współczesnych geologów.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.
Hebr 9:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić