„Abowiem przyszedszy do Macedonijej, ciało nasze żadnego ulżenia nie miało, owszem we wszytkim byliśmy uciśnieni, zewnątrz bitwy, a wewnątrz strachy.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 7,5

World English Bible
Księga Rodzaju 17:14

Tytuł oryginalny
Genesis
17:1
When Abram was ninety-nine years old, Yahweh appeared to Abram, and said to him, "I am God Almighty. Walk before me, and be blameless.
17:2
I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly."
17:3
Abram fell on his face. God talked with him, saying,
17:4
"As for me, behold, my covenant is with you. You will be the father of a multitude of nations.
17:5
Neither will your name any more be called Abram, but your name will be Abraham; for the father of a multitude of nations have I made you.
17:6
I will make you exceeding fruitful, and I will make nations of you. Kings will come out of you.
17:7
I will establish my covenant between me and you and your seed after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God to you and to your seed after you.
17:8
I will give to you, and to your seed after you, the land where you are traveling, all the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God."
17:9
God said to Abraham, "As for you, you will keep my covenant, you and your seed after you throughout their generations.
17:10
This is my covenant, which you shall keep, between me and you and your seed after you. Every male among you shall be circumcised.
17:11
You shall be circumcised in the flesh of your foreskin. It will be a token of a covenant between me and you.
17:12
He who is eight days old will be circumcised among you, every male throughout your generations, he who is born in the house, or bought with money of any foreigner who is not of your seed.
17:13
He who is born in your house, and he who is bought with your money, must be circumcised. My covenant will be in your flesh for an everlasting covenant.
17:14
The uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people. He has broken my covenant."
17:15
God said to Abraham, "As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but her name will be Sarah.
17:16
I will bless her, and moreover I will give you a son by her. Yes, I will bless her, and she will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her."
17:17
Then Abraham fell on his face, and laughed, and said in his heart, "Will a child be born to him who is one hundred years old? Will Sarah, who is ninety years old, give birth?"
17:18
Abraham said to God, "Oh that Ishmael might live before you!"
17:19
God said, "No, but Sarah, your wife, will bear you a son. You shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his seed after him.
17:20
As for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He will become the father of twelve princes, and I will make him a great nation.
17:21
But my covenant I establish with Isaac, whom Sarah will bear to you at this set time in the next year."
17:22
When he finished talking with him, God went up from Abraham.
17:23
Abraham took Ishmael his son, all who were born in his house, and all who were bought with his money; every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the same day, as God had said to him.
17:24
Abraham was ninety-nine years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
17:25
Ishmael, his son, was thirteen years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
17:26
In the same day both Abraham and Ishmael, his son, were circumcised.
17:27
All the men of his house, those born in the house, and those bought with money of a foreigner, were circumcised with him.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.
I Piotr 3:6

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ostatnim fragmentem w Biblii, w którym widzimy Arkę Przymierza jest (II Kron 35,3) kiedy Bóg powiedział Lewitom aby umieścili ją w Świątyni którą zbudował Salomon.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić