„Wtem nazajutrz na świtaniu nagotował Bóg robaka, który podgryzł onę banię, tak, że uschła.”

Biblia Gdańska: Jonasz 4,7

Nawigacja

World English Bible
Księga Nehemiasza 3:1

Tytuł oryginalny
Nehemiah
3:1
Then Eliashib the high priest rose up with his brothers the priests, and they built the sheep gate; they sanctified it, and set up the doors of it; even to the tower of Hammeah they sanctified it, to the tower of Hananel.
3:2
Next to him built the men of Jericho. Next to them built Zaccur the son of Imri.
3:3
The fish gate did the sons of Hassenaah build; they laid the beams of it, and set up the doors of it, the bolts of it, and the bars of it.
3:4
Next to them repaired Meremoth the son of Uriah, the son of Hakkoz. Next to them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabel. Next to them repaired Zadok the son of Baana.
3:5
Next to them the Tekoites repaired; but their nobles didn't put their necks to the work of their lord.
3:6
The old gate repaired Joiada the son of Paseah and Meshullam the son of Besodeiah; they laid the beams of it, and set up the doors of it, and the bolts of it, and the bars of it.
3:7
Next to them repaired Melatiah the Gibeonite, and Jadon the Meronothite, the men of Gibeon, and of Mizpah, [that appertained] to the throne of the governor beyond the River.
3:8
Next to him repaired Uzziel the son of Harhaiah, goldsmiths. Next to him repaired Hananiah one of the perfumers, and they fortified Jerusalem even to the broad wall.
3:9
Next to them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of half the district of Jerusalem.
3:10
Next to them repaired Jedaiah the son of Harumaph, over against his house. Next to him repaired Hattush the son of Hashabneiah.
3:11
Malchijah the son of Harim, and Hasshub the son of Pahath-moab, repaired another portion, and the tower of the furnaces.
3:12
Next to him repaired Shallum the son of Hallohesh, the ruler of half the district of Jerusalem, he and his daughters.
3:13
The valley gate repaired Hanun, and the inhabitants of Zanoah; they built it, and set up the doors of it, the bolts of it, and the bars of it, and one thousand cubits of the wall to the dung gate.
3:14
The dung gate repaired Malchijah the son of Rechab, the ruler of the district of Beth-haccherem; he built it, and set up the doors of it, the bolts of it, and the bars of it.
3:15
The spring gate repaired Shallun the son of Colhozeh, the ruler of the district of Mizpah; he built it, and covered it, and set up the doors of it, the bolts of it, and the bars of it, and the wall of the pool of Shelah by the king's garden, even to the stairs that go down from the city of David.
3:16
After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of half the district of Beth-zur, to the place over against the tombs of David, and to the pool that was made, and to the house of the mighty men.
3:17
After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next to him repaired Hashabiah, the ruler of half the district of Keilah, for his district.
3:18
After him repaired their brothers, Bavvai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.
3:19
Next to him repaired Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, another portion, over against the ascent to the armory at the turning [of the wall].
3:20
After him Baruch the son of Zabbai earnestly repaired another portion, from the turning [of the wall] to the door of the house of Eliashib the high priest.
3:21
After him repaired Meremoth the son of Uriah the son of Hakkoz another portion, from the door of the house of Eliashib even to the end of the house of Eliashib.
3:22
After him repaired the priests, the men of the Plain.
3:23
After them repaired Benjamin and Hasshub over against their house. After them repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah beside his own house.
3:24
After him repaired Binnui the son of Henadad another portion, from the house of Azariah to the turning [of the wall], and to the corner.
3:25
Palal the son of Uzai [repaired] over against the turning [of the wall], and the tower that stands out from the upper house of the king, which is by the court of the guard. After him Pedaiah the son of Parosh [repaired].
3:26
(Now the Nethinim lived in Ophel, to the place over against the water gate toward the east, and the tower that stands out.)
3:27
After him the Tekoites repaired another portion, over against the great tower that stands out, and to the wall of Ophel.
3:28
Above the horse gate repaired the priests, everyone over against his own house.
3:29
After them repaired Zadok the son of Immer over against his own house. After him repaired Shemaiah the son of Shecaniah, the keeper of the east gate.
3:30
After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another portion. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber.
3:31
After him repaired Malchijah one of the goldsmiths to the house of the Nethinim, and of the merchants, over against the gate of Hammiphkad, and to the ascent of the corner.
3:32
Between the ascent of the corner and the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?
Ps 118:6

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Szadrach, Meszach i Abed-nego są jedynymi wspomnianymi ludźmi w Biblii którzy nosili czapki (Dan 3:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić