„Ale niech i tak będzie, ja was nie obciążyłem, tylko będąc przebiegłym, wziąłem was podstępem.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 12,16

Nawigacja

World English Bible
Księga Koheleta 1:13

Tytuł oryginalny
Ecclesiastes
1:1
The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem:
1:2
"Vanity of vanities," says the Preacher; "Vanity of vanities, all is vanity."
1:3
What does man gain from all his labor in which he labors under the sun?
1:4
One generation goes, and another generation comes; but the earth remains forever.
1:5
The sun also rises, and the sun goes down, and hurries to its place where it rises.
1:6
The wind goes toward the south, and turns around to the north. It turns around continually as it goes, and the wind returns again to its courses.
1:7
All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place where the rivers flow, there they flow again.
1:8
All things are full of weariness beyond uttering. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.
1:9
That which has been is that which shall be; and that which has been done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.
1:10
Is there a thing of which it may be said, "Behold, this is new?" It has been long ago, in the ages which were before us.
1:11
There is no memory of the former; neither shall there be any memory of the latter that are to come, among those that shall come after.
1:12
I, the Preacher, was king over Israel in Jerusalem.
1:13
I applied my heart to seek and to search out by wisdom concerning all that is done under the sky. It is a heavy burden that God has given to the sons of men to be afflicted with.
1:14
I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and a chasing after wind.
1:15
That which is crooked can't be made straight; and that which is lacking can't be counted.
1:16
I said to myself, "Behold, I have obtained for myself great wisdom above all who were before me in Jerusalem. Yes, my heart has had great experience of wisdom and knowledge."
1:17
I applied my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceived that this also was a chasing after wind.
1:18
For in much wisdom is much grief; and he who increases knowledge increases sorrow.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Filistyni pobili Izraela w bitwie zabrali im Arkę Bożą. Z tego powodu Bóg uderzył Filistynów "guzami". Wygląda na to że była to choroba (możliwe że była to plaga dżumy) spowodowana wysłaniem na nich przez Boga roju szczurów (I Sam 5:6-12, I Sam 6:4-5, I Sam 6:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić