„Pobiegną jak wojownicy, wedrą się na mury jak waleczni wojownicy; każdy z nich pójdzie swoją drogą, a nie zboczą ze swoich ścieżek.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Joela 2,7

Nawigacja

World English Bible
Księga: 2 List do Tymoteusza 3:4

Tytuł oryginalny
2 Timothy
3:1
But know this, that in the last days, grievous times will come.
3:2
For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3:3
without natural affection, unforgiving, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good,
3:4
traitors, headstrong, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God;
3:5
holding a form of godliness, but having denied the power thereof. Turn away from these, also.
3:6
For of these are those who creep into houses, and take captive gullible women loaded down with sins, led away by various lusts,
3:7
always learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
3:8
Even as Jannes and Jambres opposed Moses, so do these also oppose the truth; men corrupted in mind, reprobate concerning the faith.
3:9
But they will proceed no further. For their folly will be evident to all men, as theirs also came to be.
3:10
But you did follow my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, steadfastness,
3:11
persecutions, and sufferings; those things that happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra; those persecutions that I endured. Out of them all the Lord delivered me.
3:12
Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution.
3:13
But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived.
3:14
But you remain in the things which you have learned and have been assured of, knowing from whom you have learned them.
3:15
From infancy, you have known the sacred writings which are able to make you wise to salvation through faith, which is in Christ Jesus.
3:16
Every scripture inspired by God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness,
3:17
that the man of God may be complete, furnished completely to every good work.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Struś jest największym nieczystym ptakiem wymienionym w Biblii III Mojż 11:16
Struś

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.
Iz 43:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić