„A z Lewitów: Jozabad, Szimei, Kelajasz, to jest Kelita, Petachiasz, Juda i Eliezer;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 10,23

Nawigacja

World English Bible
Księga: 2 List do Tesaloniczan 1:12

Tytuł oryginalny
2 Thessalonians
1:1
Paul, Silvanus, and Timothy, To the assembly of the Thessalonians in God, our Father, and the Lord Jesus Christ:
1:2
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1:3
We are bound to always give thanks to God for you, brothers, even as it is appropriate, because your faith grows exceedingly, and the love of each and every one of you towards one another abounds;
1:4
so that we ourselves boast about you in the assemblies of God for your patience and faith in all your persecutions and in the afflictions which you endure.
1:5
This is an obvious sign of the righteous judgment of God, to the end that you may be counted worthy of the kingdom of God, for which you also suffer.
1:6
Since it is a righteous thing with God to repay affliction to those who afflict you,
1:7
and to give relief to you that are afflicted with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire,
1:8
giving vengeance to those who don't know God, and to those who don't obey the gospel of our Lord Jesus,
1:9
who will pay the penalty: eternal destruction from the face of the Lord and from the glory of his might,
1:10
when he comes to be glorified in his saints, and to be admired among all those who have believed (because our testimony to you was believed) in that day.
1:11
To this end we also pray always for you, that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire of goodness and work of faith, with power;
1:12
that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Fil 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izraelici nie mogli rozpalać ognia w Szabat (II Mojż 35:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On zapewnia pokój granicom twoim, Karmi cię najlepszą pszenicą.
Ps 147:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić