„I do umiłowanej Apfii, i do Archipa, naszego współbojownika, i do zboru, który jest w twoim domu.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,2

Nawigacja

World English Bible
Księga: 1 List do Koryntian 13:1

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
13:1
If I speak with the languages of men and of angels, but don't have love, I have become sounding brass, or a clanging cymbal.
13:2
If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but don't have love, I am nothing.
13:3
If I bestow all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but don't have love, it profits me nothing.
13:4
Love is patient and is kind; love doesn't envy. Love doesn't brag, is not proud,
13:5
doesn't behave itself inappropriately, doesn't seek its own way, is not provoked, takes no account of evil;
13:6
doesn't rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth;
13:7
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
13:8
Love never fails. But where there are prophecies, they will be done away with. Where there are various languages, they will cease. Where there is knowledge, it will be done away with.
13:9
For we know in part, and we prophesy in part;
13:10
but when that which is complete has come, then that which is partial will be done away with.
13:11
When I was a child, I spoke as a child, I felt as a child, I thought as a child. Now that I have become a man, I have put away childish things.
13:12
For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, even as I was also fully known.
13:13
But now remain faith, hope, and love: these three. The greatest of these is love.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
Kol 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym cudem uczynionym przez Jezusa który wymieniony został we wszystkich Ewangeliach jest cud w którym nakarmił 5000 ludzi (Mat 14:13-21, Mar 6:32-44, Łuk 9:12-17, Jan 6:1-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić