„Ktokolwiek przestępuje, a nie trwa w nauce Krystusowej, Boga nie ma; który trwa w nauce Krystusowej, ten i Ojca i Syna ma.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Jana 1,9

World English Bible
Księga: 1 Księga Kronik 1:1

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
1:1
Adam, Seth, Enosh,
1:2
Kenan, Mahalalel, Jared,
1:3
Enoch, Methuselah, Lamech,
1:4
Noah, Shem, Ham, and Japheth.
1:5
The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
1:6
The sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.
1:7
The sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim.
1:8
The sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
1:9
The sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba, and Dedan.
1:10
Cush became the father of Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.
1:11
Mizraim became the father of Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
1:12
and Pathrusim, and Casluhim (from whence came the Philistines), and Caphtorim.
1:13
Canaan became the father of Sidon his firstborn, and Heth,
1:14
and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,
1:15
and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
1:16
and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
1:17
The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
1:18
Arpachshad became the father of Shelah, and Shelah became the father of Eber.
1:19
To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days the earth was divided; and his brother's name was Joktan.
1:20
Joktan became the father of Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
1:21
and Hadoram, and Uzal, and Diklah,
1:22
and Ebal, and Abimael, and Sheba,
1:23
and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
1:24
Shem, Arpachshad, Shelah,
1:25
Eber, Peleg, Reu,
1:26
Serug, Nahor, Terah,
1:27
Abram (the same is Abraham).
1:28
The sons of Abraham: Isaac, and Ishmael.
1:29
These are their generations: the firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
1:30
Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
1:31
Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
1:32
The sons of Keturah, Abraham's concubine: she bore Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba, and Dedan.
1:33
The sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah.
1:34
Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac: Esau, and Israel.
1:35
The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jalam, and Korah.
1:36
The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
1:37
The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
1:38
The sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
1:39
The sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.
1:40
The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon: Aiah, and Anah.
1:41
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
1:42
The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, Jaakan. The sons of Dishan: Uz, and Aran.
1:43
Now these are the kings who reigned in the land of Edom, before there resigned any king over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city was Dinhabah.
1:44
Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his place.
1:45
Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his place.
1:46
Husham died, and Hadad the son of Bedad, who struck Midian in the field of Moab, reigned in his place; and the name of his city was Avith.
1:47
Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his place.
1:48
Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his place.
1:49
Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his place.
1:50
Baal-hanan died, and Hadad reigned in his place; and the name of his city was Pai: and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.
1:51
Hadad died. The chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,
1:52
chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,
1:53
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
1:54
chief Magdiel, chief Iram. These are the chiefs of Edom.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Elżbieta zaszła w ciąże nosząc w swoim łonie Jana Chrzciciela udała się na miejsce odosobnienia w którym przebywała przez 5 miesięcy (Łuk 1:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Efez 1:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić