„Albowiem sami wiecie, jako nas potrzeba naśladować, ponieważeśmy nie żyli między wami nieporządnie;”

Biblia Gdańska: 2 Tesalonicensów 3,7

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 8:11

8:1
Słuchaj! Mądrość tak woła, rozum tak się odzywa.
8:2
Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się.
8:3
Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno woła:
8:4
Na was, mężowie, wołam, mój głos zwraca się do synów ludzkich.
8:5
Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu!
8:6
Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi.
8:7
Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg.
8:8
Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust, nie ma w nich nic krętego i przewrotnego.
8:9
Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę.
8:10
Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto!
8:11
Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, i żadne klejnoty jej nie dorównają.
8:12
Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielić dobrej rady.
8:13
Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.
8:14
U mnie jest rada i zdrowy rozsądek; mam rozum, mam także moc.
8:15
Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa.
8:16
Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie.
8:17
Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie.
8:18
U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie.
8:19
Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze, niż doborowe srebro.
8:20
Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa,
8:21
Darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują, i napełniając ich skarbce.
8:22
Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna.
8:23
Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata,
8:24
Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.
8:25
Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona
8:26
Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby.
8:27
Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni.
8:28
Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła,
8:29
Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi
8:30
Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas,
8:31
Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.
8:32
Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg!
8:33
Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej!
8:34
Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram!
8:35
Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego.
I Mojż 26:24

W Chrystusie

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
I Jan 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bazując na Biblii (I Mojż 5:21-22) można stwierdzić że Henoch przez pierwsze 65 lat swojego życia nie wierzył w Boga. Wszystko to zmieniło się po narodzinach jego syna Metuszelacha.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić