„Tedy poślą starsi miasta onego, i porwą go stamtąd, i wydadzą go w ręce powinnemu zabitego, i umrze.”

Biblia Gdańska (1881): 5 Mojżeszowa 19,12

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 29:25

29:1
Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle, bez ratunku zdruzgotany.
29:2
Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha.
29:3
Kto kocha mądrość, sprawia radość ojcu, lecz kto obcuje z nierządnicami, trwoni majątek.
29:4
Król umacnia kraj prawem; kto ściąga wiele podatków, niszczy go.
29:5
Kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zastawia sidła na nogi.
29:6
Zły człowiek wikła się we własnym grzechu, lecz sprawiedliwy raduje się i weseli.
29:7
Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa.
29:8
Naśmiewcy wywołują w mieście zamieszki, lecz mędrcy uśmierzają gniew.
29:9
Gdy mądry wiedzie spór z głupim, to ten raz wybucha, raz się śmieje, i nie dochodzi do pojednania.
29:10
Krwiożercy nienawidzą nienagannego, lecz prawi troszczą się o jego życie.
29:11
Głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza.
29:12
Gdy władca słucha kłamstw, wszyscy jego słudzy są bezbożni.
29:13
Gdy biedny spotyka się ze zdziercą, Pan obdarza światłem oczy obydwu.
29:14
Tron króla, który sprawiedliwie rozsądza ubogich, będzie na wieki umocniony.
29:15
Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce.
29:16
Gdy występni stają się potężni, wtedy i grzech się wzmaga; lecz sprawiedliwi oglądać będą ich upadek.
29:17
Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy.
29:18
Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga; błogosławiony ten, kto przestrzega nauki.
29:19
Samymi słowami sługi się nie poprawi, bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę.
29:20
Czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim.
29:21
Kto rozpieszcza swojego sługę za młodu, ten w końcu spotka się z jego uporem.
29:22
Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów.
29:23
Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.
29:24
Kto się dzieli ze złodziejem, nienawidzi swojej duszy; słyszy przekleństwo, a jednak go nie wydaje.
29:25
Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.
29:26
Wielu zabiega o względy władcy, lecz Pan wymierza każdemu sprawiedliwość.
29:27
Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy; lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.
II Kor 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Napis na krzyżu Jezusa był napisany po Hebrajsku, Grecku i po Łacińsku (Łuk 23:38, Jan 19:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela.
Iz 52:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić