„Wiedząc, iż rychło złożę ten mój przybytek, jako i Pan nasz, Jezus Krystus mnie oznajmił.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Piotra 1,14

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 28:5

28:1
Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew.
28:2
Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo.
28:3
Człowiek bezbożny, który uciska ubogich, jest jak ulewa, po której nie ma chleba.
28:4
Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego; lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go.
28:5
Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko.
28:6
Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami.
28:7
Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem, lecz kto obcuje z żarłokami, przynosi ojcu hańbę.
28:8
Kto powiększa swój majątek przez lichwiarskie odsetki, gromadzi go dla tego, który lituje się nad ubogimi.
28:9
U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą.
28:10
Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół; lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście.
28:11
Bogacz wydaje się sobie samemu mądrym, lecz rozumny biedak zdoła go przejrzeć.
28:12
Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się.
28:13
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.
28:14
Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście.
28:15
Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu.
28:16
Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą; lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie.
28:17
Człowiek ścigany za zabójstwo ucieka aż do grobu: niech go nie zatrzymują!
28:18
Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy; kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół.
28:19
Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem; lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek.
28:20
Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo; kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.
28:21
Nie jest dobrze być stronniczym, nawet dla kawałka chleba niejeden popełnia przestępstwo.
28:22
Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań niedostatek.
28:23
Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający.
28:24
Kto ograbia ojca lub matkę i mówi: To nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra.
28:25
Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony.
28:26
Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny.
28:27
Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw.
28:28
Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas pobytu na pustyni po wyjściu z Egiptu Izraelici nie obrzezali swoich synów (Joz 5:2-7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
I Kor 6:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić