„I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat Jezus wszedł do synagogi, i zaczął nauczać.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Marka 1,21

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 27:6

27:1
Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść.
27:2
Niech inny cię chwali, a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi.
27:3
Ciężki jest kamień i sporo waży piasek, lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu.
27:4
Okrutna jest zapalczywość i niepohamowany jest gniew; lecz kto się ostoi przed zazdrością?
27:5
Lepsza jest jawna nagana, niż nieszczera miłość.
27:6
Razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze.
27:7
Syty depcze plaster miodu, lecz głodnemu nawet gorycz jest słodyczą.
27:8
Jak ptak, który daleko odleciał od gniazda, tak człowiek, który się tuła z dala od ojczyzny.
27:9
Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze.
27:10
Nie opuszczaj swego przyjaciela, ani przyjaciela swego ojca; nie wchodź też do domu brata w dniu swojej niedoli. Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko.
27:11
Bądź mądry, synu mój, i rozweselaj moje serce, a będę mógł dać odprawę temu, kto mnie lży.
27:12
Roztropny, widząc zło, kryje się: prostaczkowie idą dalej i ponoszą szkodę.
27:13
Weź suknię tego, kto za obcego ręczy; zlicytuj go za cudzoziemców.
27:14
Kto wczesnym rankiem zbyt głośno pozdrawia swojego bliźniego, temu uznane zostaje to za złorzeczenie.
27:15
Stale cieknąca rynna na dachu w dzień słotny i kobieta kłótliwa są jednakowe.
27:16
Kto ją chce powstrzymać, to jakby wiatr powstrzymywał, a jego prawica chwyta oliwę.
27:17
Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek.
27:18
Kto pielęgnuje drzewo figowe, spożywa jego owoc; a kto wiernie służy swojemu panu, jest czczony.
27:19
Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka.
27:20
Kraina umarłych i otchłań są nienasycone; także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą.
27:21
Czym dla srebra tygiel, a dla złota piec, tym dla człowieka jego dobre imię.
27:22
Choćbyś głupca starł w moździerzu tłuczkiem razem z krupami, nie opuści go głupota.
27:23
Doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoje trzody,
27:24
Gdyż majętność nie trwa na wieki ani bogactwo z pokolenia w pokolenie.
27:25
Gdy trawa znikła, świeża zieleń jest spasiona i siano z gór sprzątnięte,
27:26
Wtedy masz jagnięta na odzież dla siebie, a kozły na kupno pola,
27:27
I dosyć koziego mleka na wyżywienie siebie i swojego domu, i na utrzymanie swojej służby.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
Dz 18:9

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalm 136 mówi o Bogu że "Jego łaska trwa na wieki" aż 26 razy (w każdym wersecie!).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić