„Wykorzenię spośród ciebie twoje pogańskie gaje i zgładzę twoje strażnice.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Micheasza 5,13

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 14:16

14:1
Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą.
14:2
Kto postępuje w sposób prawy, boi się Pana, lecz kto chodzi krętymi drogami, gardzi nim.
14:3
Mowa głupca jest rózgą na jego grzbiet, lecz mędrców strzegą ich wargi.
14:4
Gdzie nie ma bydła, tam nie ma zboża, lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite.
14:5
Prawdomówny świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo.
14:6
Szyderca nadaremnie szuka mądrości, lecz dla roztropnego poznanie jest rzeczą łatwą.
14:7
Trzymaj się z dala od głupca, gdyż nie napotkasz u niego rozumnej mowy.
14:8
Mądrość roztropnego to poznanie właściwej drogi, lecz głupota głupców zawodzi.
14:9
Na namiotach naśmiewców spoczywa wina, lecz na domu prawych upodobanie.
14:10
Tylko serce zna własną gorycz i nikt obcy nie podziela jego radości.
14:11
Dom bezbożnych będzie zniszczony, lecz namiot prawych zakwitnie.
14:12
Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.
14:13
Nawet w śmiechu może serce boleć, a radość może się kończyć strapieniem.
14:14
Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami.
14:15
Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki.
14:16
Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny.
14:17
Człowiek porywczy popełnia głupstwa, lecz rozważny zachowuje spokój.
14:18
Prostacy dziedziczą głupotę, lecz roztropnych wieńczy wiedza.
14:19
Źli muszą chylić czoła przed dobrymi, a bezbożni stać u drzwi sprawiedliwych.
14:20
Ubogi jest znienawidzony nawet przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół.
14:21
Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi.
14:22
Na pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i wierności.
14:23
Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty.
14:24
Koroną mędrców jest roztropność, lecz wieńcem głupców głupota.
14:25
Świadek prawdomówny ocala życie, lecz kto dyszy kłamstwem, jest zdrajcą.
14:26
Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę.
14:27
Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci.
14:28
Chwała króla polega na liczebności ludu, lecz gdy ludzi braknie, księciu grozi upadek.
14:29
Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę.
14:30
Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy członki jak robak.
14:31
Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę; lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym.
14:32
Bezbożny upada z powodu swojej złości, lecz sprawiedliwy ma oparcie w swojej niewinności.
14:33
W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca.
14:34
Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów.
14:35
Król jest łaskawy dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, kto postępuje haniebnie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prawo spisane przez Mojżesza musiało być czytane co 7 lat podczas Święta Szałasów (V Mojż 31:9-13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić