„Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Galacjan 3,13

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 12:19

12:1
Kto miłuje karność, miłuje mądrość; a kto nienawidzi karcenia, jest głupi.
12:2
Dobry człowiek zyskuje łaskę u Pana, lecz Pan potępia człowieka, który knuje zło.
12:3
Przez niegodziwość nie stanie człowiek na mocnym gruncie, lecz korzeń sprawiedliwych nie poruszy się.
12:4
Dzielna żona jest koroną swojego męża, lecz ta, która go hańbi, jest jak próchnica jego kości.
12:5
Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe, lecz rady bezbożnych są zwodnicze.
12:6
Słowa bezbożnych są czyhaniem na krew, lecz usta prawych są dla nich ratunkiem.
12:7
Bezbożni zostają powaleni i nie ma ich, lecz dom sprawiedliwych ostoi się.
12:8
Chwali się człowieka według jego roztropności, lecz gardzi się tym, kto jest przewrotnego serca.
12:9
Lepiej być skromnym i pracować na siebie, niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb.
12:10
Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne.
12:11
Kto uprawia swoją rolę, ma dosyć chleba; lecz kto się ugania za marnościami, jest nierozumny.
12:12
Pragnieniem grzesznika jest gonitwa za złem, lecz sprawiedliwi tkwią korzeniami w mocnym gruncie.
12:13
Zły wpada w pułapkę z winy warg, lecz sprawiedliwy wychodzi cało z nieszczęścia.
12:14
Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce.
12:15
Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry.
12:16
Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę.
12:17
Kto mówi prawdę, wypowiada to, co słuszne, lecz świadek fałszywy kłamie.
12:18
Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy.
12:19
Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę.
12:20
Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło; lecz radość mają ci, którzy doradzają pokój.
12:21
Sprawiedliwego nie spotka żadne zło, lecz bezbożni mają pełno kłopotów.
12:22
Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się.
12:23
Człowiek roztropny ukrywa swoją wiedzę, lecz serce głupców rozgłasza głupstwo.
12:24
Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę.
12:25
Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela.
12:26
Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce.
12:27
Gnuśny nie upoluje swej zwierzyny, lecz pracowity wielce się wzbogaca.
12:28
Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
Dz 18:9

W Chrystusie

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie...
I Tes 4:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nakazuje aż w 37 miejscach aby śpiewać.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić