„Zaraz też zgotuj mi gospodę, abowiem nadziewam się, iż przez modlitwy wasze będę wam darowan.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Filemona 1,22

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: List św. Pawła do Kolosan 3:22

Nowe życie w Jezusie Chrystusie

1A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; 2O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. 3Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; 4Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. 5Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, 6Z powodu których przychodzi gniew Boży. 7Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście; 8Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych; 9Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, 10A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. 11W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. 12Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, 13Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. 14A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. 15A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. 16Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; 17I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.

Chrześcijańskie życie rodzinne

18Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. 19Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. 20Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie. 21Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. 22Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. 23Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, 24Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. 25Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W odpowiedzi na zbezczeszczenie naczyń świątynnych przez Króla Belsazara, Bóg zesłał "rękę" która napisała wiadomość na ścianie. Król był przerażony. Daniel powiedział mu że wiadomość mówi o tym że on umrze. Król został zabity jeszcze tej samej nocy (Dan 5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
Jak 1:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić