„Oto maluczkim uczynię cię miedzy narody, a będziesz barzo wzgardzonem.”

Biblia Brzeska: Księga Abdiasza 1,2

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: List do Hebrajczyków 3:1

3:1
Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania,
3:2
Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym.
3:3
Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował.
3:4
Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.
3:5
Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane,
3:6
Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.
3:7
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,
3:8
Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni,
3:9
Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat.
3:10
Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich,
3:11
Tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia mego.
3:12
Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego,
3:13
Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
3:14
Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.
3:15
Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu,
3:16
Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?
3:17
Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni?
3:18
A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni?
3:19
Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

W którym cała budowa razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię ...
TNP Efez 2:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus podczas swojej służby na ziemi użył ryb aby dokonać 4 cudów:
1). Nakarmienie 5000 - Mat 14:15-21, Mar 6:35-44, Łuk 9:12-17, Jan 6:1-13.
2). Moneta w pyszczku ryby - Złowienie ryby w której pyszczku była moneta na zapłacenie podatku: Mat 17:27.
3). Złowienie wielu ryb - Połów wielu ryb przez Piotra na rozkaz Jezusa aby ponownie zarzucił sieć: Łuk 5:4-11.
4). Złowienie wielu ryb - Połów wielu ryb przez uczniów na rozkaz Jezusa aby zarzucili sieć po prawej stronie łodzi: Jan 21:4-11.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić