„A wszytkich mężów było około dwunaście.”

Biblia Jakuba Wujka: Dzieje Apostolskie 19,7

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: List św. Pawła do Filipian 2:6

2:1
Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie,
2:2
Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością.
2:3
I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
2:4
Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
2:5
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
2:6
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
2:7
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
2:8
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
2:9
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
2:10
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
2:11
I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
2:12
Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.
2:13
Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.
2:14
Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania,
2:15
Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie,
2:16
Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem.
2:17
Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi;
2:18
Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną.
2:19
A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.
2:20
Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was;
2:21
Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa.
2:22
Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył ewangelii.
2:23
Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie;
2:24
Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę.
2:25
Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej,
2:26
Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował.
2:27
Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci; ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem.
2:28
Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja żebym miał mniej smutku.
2:29
Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu,
2:30
Dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jest około 34 fałszywych bogów wymienionych w Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić