„W którycheście wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 3,7

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: List św. Pawła do Efezjan 5:1

5:1
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
5:2
I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.
5:3
A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,
5:4
Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie.
5:5
Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.
5:6
Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.
5:7
Nie bądźcie tedy wspólnikami ich.
5:8
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
5:9
Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.
5:10
Dochodźcie tego, co jest miłe Panu
5:11
I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie,
5:12
Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.
5:13
Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne;
5:14
Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.
5:15
Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
5:16
Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.
5:17
Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
5:18
I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,
5:19
Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,
5:20
Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
5:21
Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
5:22
Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu,
5:23
Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.
5:24
Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim.
5:25
Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
5:26
Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,
5:27
Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
5:28
Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
5:29
Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,
5:30
Gdyż członkami ciała jego jesteśmy.
5:31
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.
5:32
Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.
5:33
A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym ...
BG Efez 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Objawienia napisana została do 7 kościołów: Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei (Obj 1:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie. A ja rzekłem w niepokoju swoim: Zostałem odtrącony sprzed oczu twoich. Zaiste, wysłuchałeś głosu błagania mego, Kiedy wołałem do ciebie.
Ps 31:22-23


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić