„A Jakub wyruszył do Sukkot i zbudował sobie dom, i zrobił szałasy dla swoich stad. Dlatego nazwał to miejsce Sukkot.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Rodzaju 33,17

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 96:10

Nowa pieśń chwały

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio! 2Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego! 3Głoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego! 4Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. 5Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa. 6Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego. 7Oddajcie Panu, plemiona narodów, Oddajcie Panu chwałę i moc! 8Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego! 9Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio! 10Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy! 11Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! 12Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne 13Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Mat 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię "Jezus" oznacza "Pan jest zbawieniem" a słowo "Chrystus" oznacza "Namaszczony".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Rzym 6:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić