„Zaś przedtem nazwa Hebronu była Miasto Arby; bo był to najpotężniejszy mąż pomiędzy Enakitami. I kraj uspokoił się od wojny.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jezusa, syna Nuna 14,15

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 96:1

96:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!
96:2
Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!
96:3
Głoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego!
96:4
Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie.
96:5
Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa.
96:6
Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego.
96:7
Oddajcie Panu, plemiona narodów, Oddajcie Panu chwałę i moc!
96:8
Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!
96:9
Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio!
96:10
Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
96:11
Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
96:12
Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne
96:13
Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sługa Arcykapłana który przyszedł ze zgrają aby aresztować Jezusa, któremu Piotr mieczem odciął ucho nazywał się Malchus (Jan 18:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności.
I Jan 1:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić