„Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Rzymian 7,11

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 92:1

Dziękczynienie za dobrotliwe rządy Boże

1Psalm. Pieśń na dzień sabatu. 2Dobrze jest dziękować Panu I opiewać imię twe, o Najwyższy, 3Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność twoją, 4Na lutni o dziesięciu strunach I na harfie przy dźwięku cytry. 5Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich. 6Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje! 7Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego. 8Choć wyrastają bezbożni jak ziele I kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. 9Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. 10Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. 11Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. 12Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie. 13Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu. 14Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. 15Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości, 16Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją, i nie ma w nim nieprawości.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus miał przynajmniej 4 braci o imionach: Jakub, Jozes, Juda i Szymon. Miał on także przynajmniej dwie siostry (Mar 6:3, Mat 13:55-56). (Jakub i Juda są autorami Ksiąg Biblijnych).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.
Dz 10:43


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić