„Aż do granicy wypchnęli cię wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Ci, z którymi miałeś pokój, zdradzili cię i pokonali; ci, którzy jedli twój chleb, zranili cię zdradliwie. Nie ma zrozumienia u niego.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Abdiasza 1,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 9:1

9:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Umieraj za syna". Psalm Dawidowy.
9:2
Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje,
9:3
Będę się weselił i radował w tobie, Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!
9:4
Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, Potknęli się i poginęli przed obliczem twoim,
9:5
Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie, Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego.
9:6
Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, Imię ich wymazałeś na wieki wieków.
9:7
Klęskę ponieśli nieprzyjaciele. Nigdy nie podniosą się z ruin... Miasta zburzyłeś, pamięć ich zaginęła...
9:8
Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój.
9:9
Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy.
9:10
Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli.
9:11
Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
9:12
Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego!
9:13
Bo mściciel krwi pamiętał o nich, Nie zapomniał wołania ubogich.
9:14
Zmiłuj się nade mną, Panie, Spojrzyj na utrapienie moje Spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą! Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci,
9:15
Abym głosił wszelką chwałę twoją w bramach córki Syjonu, Radować się będę wybawieniem twoim.
9:16
Pogrążyły się narody w dole, który wykopały, W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich.
9:17
Objawił się Pan, odbył sąd; W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Sela.
9:18
Niech wrócą bezbożni do podziemi, Wszystkie narody, które zapominają Boga.
9:19
Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany; Nadzieja ubogich nie zginie na wieki.
9:20
Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone przed tobą narody!
9:21
Rzuć, Panie, postrach na nie, Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wzmianki o Aniołach znajdują się w 34 księgach Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić