„Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,1

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 9:1

9:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Umieraj za syna". Psalm Dawidowy.
9:2
Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje,
9:3
Będę się weselił i radował w tobie, Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!
9:4
Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, Potknęli się i poginęli przed obliczem twoim,
9:5
Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie, Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego.
9:6
Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, Imię ich wymazałeś na wieki wieków.
9:7
Klęskę ponieśli nieprzyjaciele. Nigdy nie podniosą się z ruin... Miasta zburzyłeś, pamięć ich zaginęła...
9:8
Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój.
9:9
Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy.
9:10
Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli.
9:11
Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
9:12
Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego!
9:13
Bo mściciel krwi pamiętał o nich, Nie zapomniał wołania ubogich.
9:14
Zmiłuj się nade mną, Panie, Spojrzyj na utrapienie moje Spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą! Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci,
9:15
Abym głosił wszelką chwałę twoją w bramach córki Syjonu, Radować się będę wybawieniem twoim.
9:16
Pogrążyły się narody w dole, który wykopały, W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich.
9:17
Objawił się Pan, odbył sąd; W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Sela.
9:18
Niech wrócą bezbożni do podziemi, Wszystkie narody, które zapominają Boga.
9:19
Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany; Nadzieja ubogich nie zginie na wieki.
9:20
Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone przed tobą narody!
9:21
Rzuć, Panie, postrach na nie, Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: Nie bójcie się ich! Pana, wielkiego i strasznego, wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy.
Neh 4:14

W Chrystusie

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Mat 5:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Według Starotestamentowego prawa odnoszącego się do czystości każdy kto nadepnął na grób był nieczysty przez 7 dni (IV Mojż 19:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić