„i przykazał mu, mówiąc: Mów do Aarona, brata twego, aby nie każdego czasu wchodził do świątnice, która jest za zasłoną przed ubłagalnią, którą jest nakryta skrzynia, aby nie umarł (bo w obłoku ukazować się będę nad wyrocznicą),”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Kapłańska 16,2

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 86:1

86:1
Modlitwa. Dawidowy. Nakłoń, Panie, ucha swego! Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny!
86:2
Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny! Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie!
86:3
Zmiłuj się nade mną, Panie, Bo codziennie wołam do ciebie!
86:4
Rozwesel duszę sługi swego, Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!
86:5
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.
86:6
Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej I zważ na głośne błaganie moje!
86:7
W dniu mej niedoli wzywam cię, Bo mię wysłuchujesz.
86:8
Nie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje.
86:9
Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje.
86:10
Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem.
86:11
Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!
86:12
Będę cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercem I będę wielbił imię twoje na wieki,
86:13
Ponieważ wielka jest łaska twoja dla mnie: Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych.
86:14
Boże, zuchwali powstali przeciwko mnie, A zgraja gwałtowników czyha na życie moje I nie mają ciebie przed oczyma swymi.
86:15
Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.
86:16
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu I wybaw syna służebnicy swojej!
86:17
Daj znak, że jesteś mi przychylny, Aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, Żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Mat 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Józef jako jedyna osoba w Księdza Rodzaju nie dożył 120 lat. Umarł mając 110 lat (I Mojż 50,22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić