„Którzy wobec zgromadzenia wybranych poświadczyli twą miłość. Także słusznie uczynisz, gdy godnie odprowadzisz tych Boga.”

Nowa Biblia Gdańska: Trzeci list spisany przez Jana 1,6

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 84:5

84:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm synów Koracha.
84:2
O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów!
84:3
Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.
84:4
Nawet wróbel znalazł domek, A jaskółka gniazdo dla siebie, Gdzie składa pisklęta swoje: Tym są ołtarze twoje, Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój!
84:5
Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają, Nieustannie ciebie chwalą! Sela.
84:6
Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, Gdy o pielgrzymkach myśli!
84:7
Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą.
84:8
Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie.
84:9
Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, Nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela.
84:10
Boże, tarczo nasza, wejrzyj I spójrz na oblicze pomazańca swego!
84:11
Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich, Niż gdzie indziej tysiąc; Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, Niż mieszkać w namiotach bezbożnych.
84:12
Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.
84:13
Panie Zastępów, Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się ich, gdyż Pan, wasz Bóg, walczy za was.
V Mojż 3:22

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson ożenił się z Filistyńską kobietą (Sdz 14). Krótko po tym uciekł zagniewany. Teść Samsona myślał że on już nie wróci więc wydał ją za mąż za towarzysza Samsona który mu drużbował (Sdz 14:20, Sdz 15:2). (Gdy Samson po jakimś czasie wrócił nie był z tego wcale zadowolony zobacz: Sdz 15:3-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić