„Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa PANA, mając sto dziesięć lat.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Jozuego 24,29

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 83:1

83:1
Pieśń. Psalm Asafowy.
83:2
Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, Nie bądź bezczynny, Boże!
83:3
Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, A ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę.
83:4
Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz.
83:5
Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!
83:6
Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie zawarli przymierze:
83:7
Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów,
83:8
Gebal i Amon, i Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru.
83:9
Assur też złączył się z nimi, Synów Lota wsparł swym ramieniem. Sela.
83:10
Uczyń im, jak Midianitom, Jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
83:11
Którzy zostali wytępieni w En-Dor, Stali się nawozem ziemi.
83:12
Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich,
83:13
Którzy powiedzieli: Weźmy w posiadanie niwy Boże!
83:14
Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, Jak z plewą na wietrze!
83:15
Jak ogień, który pali las, I jak płomień, co pochłania góry,
83:16
Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie!
83:17
Okryj twarze ich hańbą, Aby szukali imienia twego, Panie!
83:18
Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy, Niech będą pohańbieni i zginą!
83:19
Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię "Debora" użyte jest w Biblii tylko 2 razy. Dobrze znana jest Debora która jako jedyna kobieta była sędzią nad Izraelem (Judg 4 & 5). Niańka Rebeki żony Jakuba miała także na imię "Debora" (I Mojż 35:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić