„To czyż nie bardziej służba ducha będzie w chwale?”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 3,8

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 82:1

82:1
Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.
82:2
Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie I stawać po stronie bezbożnych? Sela.
82:3
Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość!
82:4
Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych!
82:5
Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, W ciemności postępują, Chwieją się wszystkie posady ziemi.
82:6
Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,
82:7
Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę.
82:8
Powstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Trzech króli panowało w Izraelu aż przez 40 lat, byli nimi: Dawid (I Król 2:11, II Sam 5:4-5), Salomon (I Król 11:42) i Joasz (II Kron 24:1, II Król 12:1). (Saul także powinien być w tej grupie Dz 13:21, ale czas jego panowania jest sporny I Sam 13:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić