„A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,6

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 81:1

81:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino." Asafowy.
81:2
Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, Wykrzykujcie Bogu Jakuba!
81:3
Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!
81:4
Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego,
81:5
Bo taka jest ustawa w Izraelu, Nakaz Boga Jakuba!
81:6
Przykazanie to dał Józefowi, Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem:
81:7
Zdjąłem brzemię z barków twoich, Dłonie twe są wolne od dźwigania koszów.
81:8
Gdyś mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, Odpowiedziałem ci pośród gromów, Doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela.
81:9
Słuchaj, ludu mój! Upominam cię! Izraelu, obyś mnie słuchał!
81:10
Niech nie będzie u ciebie boga innego I nie kłaniaj się bogu obcemu!
81:11
Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, Który cię wywiódł z ziemi egipskiej! Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je!
81:12
Lecz lud mój nie słucha głosu mego, A Izrael nie był mi uległy.
81:13
Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, By postępowali według zamysłów swoich.
81:14
O, gdyby usłuchał mnie lud mój, O, gdyby Izrael chodził drogami moimi!
81:15
Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich I zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom.
81:16
Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, A czas ich trwałby wiecznie.
81:17
Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą I syciłbym go miodem ze skały.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kilka miejsc w Biblii porównuje Boże Słowo do "miodu" (Obj 10:9-10, Ez 3:1-3, Ps 19:10, Ps 119:103). Co ciekawe miód jest jedynym pokarmem który się nie psuje.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić