„Ale mówię: Izali nie słyszeli? i owszem na wszystkę ziemię wyszedł głos ich i na kończyny okręgu ziemi słowa ich.”

Biblia Gdańska: Rzymian 10,18

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 80:9

80:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Lilie..." Świadectwo. Asafowy. Psalm.
80:2
Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Ukaż się w chwale!
80:3
Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą!
80:4
Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni!
80:5
Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, Pomimo modlitwy ludu swojego?
80:6
Karmisz nas płaczem jak chlebem I poisz nas łzami nad miarę.
80:7
Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi.
80:8
Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!
80:9
Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, Wygnałeś narody i ją zasadziłeś.
80:10
Przygotowałeś jej miejsce, Zapuściła korzenie i bujnie pokrywa ziemię.
80:11
Jej cieniem góry zostały okryte, A jej gałęziami cedry Boże.
80:12
Wypuściła pędy aż do morza, A latorośle swe aż do Rzeki.
80:13
Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, Tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą?
80:14
Pustoszy ją dzik, A zwierz dziki pasie się na niej.
80:15
Boże Zastępów, spraw nam odnowę! Spójrz z nieba i patrz, I ujmij się za tą winoroślą
80:16
I szczepem, który zasadziła prawica twoja, Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś.
80:17
Spalili ją ogniem i porąbali; Niech zginą od grozy oblicza twego!
80:18
Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.
80:19
My zaś nie odstąpimy już od ciebie. Zachowaj nas przy życiu A będziemy wzywali imienia twojego!
80:20
Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Był w Biblii człowiek który miał 6 palców u ręki i 6 palców u nogi (II Sam 21,20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić