„Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.”

Biblia Gdańska: Kolosensów 3,3

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 80:9

80:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Lilie..." Świadectwo. Asafowy. Psalm.
80:2
Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Ukaż się w chwale!
80:3
Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą!
80:4
Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni!
80:5
Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, Pomimo modlitwy ludu swojego?
80:6
Karmisz nas płaczem jak chlebem I poisz nas łzami nad miarę.
80:7
Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi.
80:8
Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!
80:9
Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, Wygnałeś narody i ją zasadziłeś.
80:10
Przygotowałeś jej miejsce, Zapuściła korzenie i bujnie pokrywa ziemię.
80:11
Jej cieniem góry zostały okryte, A jej gałęziami cedry Boże.
80:12
Wypuściła pędy aż do morza, A latorośle swe aż do Rzeki.
80:13
Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, Tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą?
80:14
Pustoszy ją dzik, A zwierz dziki pasie się na niej.
80:15
Boże Zastępów, spraw nam odnowę! Spójrz z nieba i patrz, I ujmij się za tą winoroślą
80:16
I szczepem, który zasadziła prawica twoja, Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś.
80:17
Spalili ją ogniem i porąbali; Niech zginą od grozy oblicza twego!
80:18
Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.
80:19
My zaś nie odstąpimy już od ciebie. Zachowaj nas przy życiu A będziemy wzywali imienia twojego!
80:20
Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy znaleźć człowieka który nazywa się Salmon (Rut 4:20-21, Mat 1:4-5, Łuk 3:32).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić