„Jeśli więc masz mnie za towarzysza, to przyjmij go jak mnie.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,17

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 8:1

8:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm Dawidowy.
8:2
Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
8:3
Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.
8:4
Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
8:5
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
8:6
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
8:7
Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego:
8:8
Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne,
8:9
Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
8:10
Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jeśli kobieta urodziła chłopczyka była nieczysta przez 7 dni. Jeśli zaś urodziła dziewczynkę była nieczysta przez 14 dni (III Mojż 12:2, Lev III Mojż 12:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić