„Tedy hetman wziąwszy go za rękę i ustąpiwszy na stronę, wywiadywał się: Cóż to jest, co mi masz powiedzieć?”

Biblia Gdańska: Dzieje Apostolskie 23,19

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 77:1

77:1
Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Asafowy.
77:2
Głośno wołam do Boga i krzyczę, Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał.
77:3
Szukam Pana w dniu mej niedoli, Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia.
77:4
Gdy wspominam o Bogu, jęczę, Gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Sela.
77:5
Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał, Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić.
77:6
Przywodzę na pamięć dni dawne, Wspominam lata odległe.
77:7
Rozważam w nocy w sercu, Rozmyślam i duch mój docieka:
77:8
Czy Pan na wieki odrzuca I nigdy już nie okaże łaski?
77:9
Czy ustała na zawsze łaska jego? Czy cofnięta została obietnica jego na wieki?
77:10
Czy Bóg zapomniał litości, Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela.
77:11
I rzekłem: To sprawia mi boleść, Że prawica Najwyższego jest zmienna.
77:12
Wspominam dzieła Pańskie, Zaiste, wspominam twoje dawne cuda.
77:13
Rozpamiętuję wszystkie dzieła twoje I rozważam czyny twoje.
77:14
Boże, święta jest droga twoja! Któryż bóg jest tak wielki jak Bóg?
77:15
Tyś Bogiem, który czyni cuda; Dałeś poznać narodom moc swoją.
77:16
Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, Synów Jakuba i Józefa. Sela.
77:17
Ujrzały cię wody, o Boże, Ujrzały cię wody i zadrżały: Tak, wzburzyły się głębiny.
77:18
Obłoki spłynęły wodą, Chmury odezwały się grzmotem, A pioruny twoje latały.
77:19
Rozległ się grzmot twój jak turkot kół, Błyskawice oświetliły świat, Ziemia zadrżała i zatrzęsła się.
77:20
Droga twoja wiodła przez morze, A ścieżki twoje przez wielkie wody, Lecz nie było widać śladów stóp twoich.
77:21
Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Gal 4:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W niebie nie będzie żadnych ślubów gdyż ludzie nie będą się tam żenić (Łuk 20:34-35, Mat 22:30, Mar 12:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić