„Dusza nasza jako ptaszek uszła z sidła ptasznikom, potargało się sidło, a mychmy go uszli.”

Biblia Brzeska: Księga Psalmów 124,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 76:2

76:1
Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Asafowy. Pieśń.
76:2
Bóg znany jest w Judzie, Imię jego jest wielkie w Izraelu.
76:3
Przybytek jego jest w Salem, A mieszkanie jego na Syjonie.
76:4
Tam łamie ogniste strzały łuku, Tarczę i miecz, i zbroję. Sela.
76:5
Wspanialszy jesteś i potężniejszy Niż góry odwieczne.
76:6
Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, A wszystkich wojowników siła rąk zawiodła.
76:7
Od groźby twojej, Boże Jakuba, Zdrętwiały wozy i konie.
76:8
Straszny Ty jesteś! Któż się ostoi przed obliczem twoim, Przed siłą gniewu twego?
76:9
Z nieba ogłosiłeś wyrok: Ziemia zatrwożyła się i zamilkła,
76:10
Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Sela.
76:11
Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy, A tymi, co ocaleją z gniewu, ty się opaszesz.
76:12
Składajcie śluby i spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; Wszyscy wokół niego niech złożą dary Strasznemu!
76:13
On ukraca pychę książąt, Jest groźny dla królów ziemi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W każdym rozdziale Listu do Hebrajczyków jest przynajmniej jeden cytat ze Starego Testamentu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić