„W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Tytusa 1,2

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 76:1

76:1
Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Asafowy. Pieśń.
76:2
Bóg znany jest w Judzie, Imię jego jest wielkie w Izraelu.
76:3
Przybytek jego jest w Salem, A mieszkanie jego na Syjonie.
76:4
Tam łamie ogniste strzały łuku, Tarczę i miecz, i zbroję. Sela.
76:5
Wspanialszy jesteś i potężniejszy Niż góry odwieczne.
76:6
Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, A wszystkich wojowników siła rąk zawiodła.
76:7
Od groźby twojej, Boże Jakuba, Zdrętwiały wozy i konie.
76:8
Straszny Ty jesteś! Któż się ostoi przed obliczem twoim, Przed siłą gniewu twego?
76:9
Z nieba ogłosiłeś wyrok: Ziemia zatrwożyła się i zamilkła,
76:10
Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Sela.
76:11
Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy, A tymi, co ocaleją z gniewu, ty się opaszesz.
76:12
Składajcie śluby i spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; Wszyscy wokół niego niech złożą dary Strasznemu!
76:13
On ukraca pychę książąt, Jest groźny dla królów ziemi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Naród zwany Lud (Lidyjczycy) był biegły w łucznictwie (Iz 66:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić