„A widząc, żeście mię wybawić nie chcieli, odważyłem zdrowie swoje, i ciągnąłem przeciw synom Ammonowym, a podał je Pan w ręce moje, i przeczżeście przyszli do mnie dnia tego, abyście walczyli przeciwko mnie?”

Biblia Gdańska: Sędziów 12,3

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 7:1

7:1
Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina.
7:2
Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie,
7:3
By któryś jak lew nie rozdarł mnie... Rozdziera, a nie ma wybawcy...
7:4
Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich,
7:5
Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,
7:6
Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel I wdepcze w ziemię życie moje, A cześć moją w proch obali! Sela.
7:7
Powstań, Panie, w gniewie swym, Podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd!
7:8
Rzesza ludów niech cię otoczy, A Ty siądź ponad nią na wysokości.
7:9
Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, Panie, Według sprawiedliwości mojej I według niewinności mojej.
7:10
Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.
7:11
Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca.
7:12
Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.
7:13
Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,
7:14
Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną,
7:15
Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą,
7:16
A rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go;
7:17
Ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego,
7:18
A gwałt spadnie na ciemię jego. Sławić będę Pana według sprawiedliwości jego I opiewać będę imię Pana Najwyższego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł do nich Izajasz: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi mnie lżyli pachołcy króla asyryjskiego!
Iz 37:6

W Chrystusie

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 6:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nikt nigdy nie podarował nikomu więcej wonności niż zrobiła to Królowa Saby dając je w prezencie Salomonowi (I Król 10:10, II Kron 9:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić