„Bo owoc Ducha wyraża się we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie.”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 5,9

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 7:1

7:1
Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina.
7:2
Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie,
7:3
By któryś jak lew nie rozdarł mnie... Rozdziera, a nie ma wybawcy...
7:4
Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich,
7:5
Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,
7:6
Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel I wdepcze w ziemię życie moje, A cześć moją w proch obali! Sela.
7:7
Powstań, Panie, w gniewie swym, Podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd!
7:8
Rzesza ludów niech cię otoczy, A Ty siądź ponad nią na wysokości.
7:9
Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, Panie, Według sprawiedliwości mojej I według niewinności mojej.
7:10
Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.
7:11
Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca.
7:12
Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.
7:13
Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,
7:14
Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną,
7:15
Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą,
7:16
A rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go;
7:17
Ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego,
7:18
A gwałt spadnie na ciemię jego. Sławić będę Pana według sprawiedliwości jego I opiewać będę imię Pana Najwyższego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus w Biblii nigdy nie powiedział do ucznia "Kocham Cię". Jednakże okazywał i im swoją miłość swoim zachowaniem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić